OPDATERING - LEDNINGSBRUD

Ledningsbrud på Gunderødvej er nu repareret. Asfaltarbejde er planlagt udført i morgen, fredag.

 

LEDNINGS- OG GRAVEARBEJDE I GUNDERØD

OPDATERING OG STATUS
Ledningsomlægningen i Gunderød er nu afsluttet.
Det er nu muligt at forsyne Kirkelte kontinuerligt via begge hovedledninger - også i perioder med ekstra højt vandforbrug og tilførsel af supplerende vand fra Fredensborg Forsyning.
Også forsyning af de højtliggende ejendomme på Damsholtevej vil blive mere stabil.
Asfaltarbejdet i Gunderød forventes udført i næste uge.
------------------------

Fra torsdag d. 15/7 og et par dage frem vil der blive udført ledningsarbejder i Gunderød. Arbejdet udføres i dagtimerne og medfører afbrydelser i vandforsyningen af ca. 1 times varighed i følgende område:

Fredtofte, langs Gunderødvej mellem Fredtofte og Gunderød, i Gunderød, langs Damsholtevej samt sideveje til både Gunderødvej og Damsholtevej.

Der kan også i andre dele af forsyningsområdet være risiko for kortvarige driftsforstyrrelser.

Arbejdet indgår i en ledningsomlægning, som skal sikre en bedre forsyning med supplerende vand fra Fredensborg Forsyning og samtidig sikre en bedre forsyning af Kirkelte i perioder med højt forbrug.

Del gerne i området og informer gerne naboer som ikke er på Facebook.

Vandværket kan kontaktes på tlf. 29 88 64 19

 

 

SPAR PÅ VANDET

Hjælp os alle ved at melde om vand på unormale steder og ved at undlade systematisk vanding natten igennem.

På varme/tørre dage ser vi et generelt højt forbrug samt meget høje enkeltforbrug i løbet af dagen, det er uhensigtsmæssigt, når forbruget i forvejen er højt!

Vandværkets bestyrelse vil derfor opfordre til at spare på vandet ved at begrænse systematisk havevanding, ridebanevanding, bilvask m.m.

 

 

 

 

 

Vandets hårdhed

Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16.


Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Ring på 2988 6419 eller mail:  kontakt@vandservice.dkVandafgift 2021

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2021 er fastsat således:

Pris pr. m3  målt forbrug                                                   kr. 8,00 pr. m3. (kr. 10,00 incl. moms)

Fast årlig afgift pr. boligenhed/erhvervsenhed                    kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

Fast årligt bidrag pr. måler                                                kr. 150,00 ( kr. 187,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

For 2021 udgør statsafgiften kr. 6,18 pr. m3 ( kr. 7,72 incl. moms ).

Se hele takstbladet (når det er godkendt af byrådet) under fanen INFORMATION/TAKSTER

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal

Tlf. 29 88 64 19 (tlf.svarer)

E-mail: kontakt@vandservice.dk

 


Forsyningsinformation:

 

Normal drift