Generalforsamling udsat.

Ifølge vandværkets vedtægter skal den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. På grund af den nuværende situation med corona restriktioner her i landet er det desværre ikke muligt at afholde den ordinære generalforsamling rettidigt. Vores vedtægter tager ikke højde for denne situation og derfor fortsætter den nuværende bestyrelse indtil det bliver muligt at afholde den ordinære generalforsamling.

Indkaldelses til den ordinære generalforsamling vil derfor ske så snart situationen tillader dette.

 

PERIODISKE AFBRYDELSER AF VANDFORSYNINGEN

Natten mellem onsdag og torsdag vil vi lede efter utætheder i vandledningen. Der er stadig et unormalt forbrug, som vi vil prøve at indkredse. Arbejdet påbegyndes onsdag d. 31.3.2021 ca. kl. 23:30 og forventes at vare et par timer. I denne periode vil du kunne opleve afbrydelser i vandforsyningen.

Hermed også en opfordring til at tjekke installationer og vandmåler samt give en melding hvis der konstateres utætheder.

Del gerne i vores område og informer gerne naboer som ikke er på sociale medier.​​​​​​

Formand Søren Hansen kan kontaktes på tlf. 61 78 03 64

 

 

 

SPAR PÅ VANDET !!!!!

Der er fortsat et meget stort forbrug, faktisk mere end vandværket kan producere. Vi skal derfor opfordre forbrugerne til at spare på vandet, d.v.s. undgå havevanding, opfyldning af swimmingpolls m.v..

 

 

Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16.Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Ring på 2988 6419 eller mail:  kontakt@vandservice.dkVandafgift 2021

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2021 er fastsat således:

Pris pr. m3  målt forbrug                                                      kr. 8,00 pr. m3. (kr. 10,00 incl. moms)

Fast årlig afgift pr. boligenhed/erhvervsenhed                       kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

Fast årligt bidrag pr. måler                                                  kr. 150,00 ( kr. 187,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

For 2021 udgør statsafgiften kr. 6,18 pr. m3 ( kr. 7,72 incl. moms ).

Se hele takstbladet (når det er godkendt af byrådet) under fanen INFORMATION/TAKSTER

 

 

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal

Tlf. 29 88 64 19 (tlf.svarer)

E-mail: kontakt@vandservice.dk


 

Forsyningsinformation:

 

Forbruget er i øjeblikket så stort at vi har svært ved at følge med. Vi skal defor opfordre forbrugerne til at begrænse havevanding, bilvask m.m.m. I modsat fald kan vi blive tvunget til at indføre vandingsforbud og/eller at lukke for udpumpning af vand på nogle tidspunkter af døgnet.