Fredag den 13. september 2019

Der foretages ledningsarbejder på forsyningsledningen på Karlebo Mark. Derfor vil der være lukket for vandforsyningen fra kl. 8,00 til arbejdet er afsluttet. Arbejdet berører forbrugere på følgende veje: Hammershøjvej, Skovgårdsvej, Egholmvej, Avlholmgårdsvej og Dalgårdsvej.


SMS-kæde

I slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018 har der været flere tilfælde af driftsforstyrelser i Gunderød Vandværk.Flere forbrugere har efterspurgt muligheden for at blive orienteret om driftsforstyrrelser via en SMS-tjeneste. Det vil vi gerne afprøve.

Forbrugere, der ønsker at være med i denne ordning, bedes sende en mail til vandværkets adresse med oplysning om: Navn, adresse og mobilnummer.

Tilmeldingen sendes til: kontakt@vandservice.dkVandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16.

Husk af oplyse jeres telefonnummer og/eller mail-adresse til os, så kan vi hurtigt komme i kontakt med jer. Skriv til os på: kontakt@vandservice.dk

Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Ring på 2988 6419 eller mail:  kontakt@vandservice.dkVandafgift 2019

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2019 er fastsat således:

Pris pr. m3  målt forbrug                                                      kr. 8,00 pr. m3. (kr. 10,00 incl. moms)

Fast årlig afgift pr. boligenhed/erhvervsenhed                       kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

Fast årligt bidrag pr. måler                                                  kr. 150,00 ( kr. 187,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

For årene 2018 - 2020 udgør statsafgiften kr. 6,18 pr. m3 + drikkevandsbidrag kr. 0,19 pr.m3, ialr kr. 6,37 pr.m3 ( kr. 7,96 incl. moms ).

Se hele takstbladet under fanen INFORMATION/TAKSTERGunderød Vandværk a.m.b.a.
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal

Tlf. 29 88 64 19 (tlf.svarer)

E-mail: kontakt@vandservice.dk

 N O R M A L