AFBRYDELSER AF VANDFORSYNINGEN I AVDERØD

Fredag d. 18/6-2021 vil der i løbet af dagen blive lukket for vandet i Avderød i forbindelse med udbedring af et ledningsbrud. De berørte adresser er Avderødvej 15-39 og 18-34.

Gravearbejdet forventes at starte ved 7-tiden. Det kan være nødvendigt allerede at lukke for vandet ca 7:30. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af eftermiddagen.

Der vil kunne forekomme svingende/lavt vandtryk i resten af Avderød og langs Fredensborg Kongevej.

Del gerne i området og informer gerne naboer som ikke er på Facebook.

Vandværket kan kontaktes på tlf. 29 88 64 19

 

SPAR PÅ VANDET !!!!!

Der er for tiden et ret højt vandforbrug. Visse dage er forbruget næsten dobbelt op af normalforbruget!

Og især sen eftermiddag/tidlig aften ser vi et ekstremt højt forbrug!

Dette medfører 2 problemer:

  • især Kirkelte-området bliver svært at forsyne stabilt når forbruget øst for Isterødvejen er højt, da Kirkelte ligger yderst i ledningsnettet. Dette er ekstremt generende for forbrugerne i Kirkelte!
  • vandværkets døgnproduktionskapacitet overskrides

Ikke mindst i lyset af den varslede hedebølge vil vandværkets bestyrelse derfor kraftigt opfordre til at spare på vandet ved at begrænse systematisk havevanding, ridebanevanding, bilvask m.m. så vi ALLE er sikret vand til almindelig daglig brug.

Hvis ikke forbruget holdes i ave, vil vi være tvunget til at indføre et generelt vandingsforbud.

Så tænk på dig selv OG din nabo – spar på det unødvendige vandforbrug!

 

GENERALFORSAMLING

afholdes mandag den 28. juni 2021 kl. 19,00 på Karlebo Kro

med følgende 

D A G S O R D E N ...

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

4. Indkomne forslag ( der er ikke indkommet forslag )

5. Valg til bestyrelse, herunder suppleant til samme

6. Eventuelt

P.g.a. coronepidemien tilrådes det, at der kun deltager en person fra hver andelshaver/husstand.

Udkast til årsrapport for 2020 kan ses under fanen: OM VANDVÆRKET/regnskab

 

 

Vandets hårdhed

Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16.


Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Ring på 2988 6419 eller mail:  kontakt@vandservice.dkVandafgift 2021

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2021 er fastsat således:

Pris pr. m3  målt forbrug                                                   kr. 8,00 pr. m3. (kr. 10,00 incl. moms)

Fast årlig afgift pr. boligenhed/erhvervsenhed                    kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

Fast årligt bidrag pr. måler                                                kr. 150,00 ( kr. 187,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

For 2021 udgør statsafgiften kr. 6,18 pr. m3 ( kr. 7,72 incl. moms ).

Se hele takstbladet (når det er godkendt af byrådet) under fanen INFORMATION/TAKSTER

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal

Tlf. 29 88 64 19 (tlf.svarer)

E-mail: kontakt@vandservice.dk

 


Forsyningsinformation:

 

Meget højt forbrug.

Vi vil gerne bede jer alle om at begrænse systematisk havevanding, ridebanevanding, bilvask m.m. I modsat fald kan vi blive tvunget til at indføre vandingsforbud for at sikre den almindelige daglige vandforsyning.