Hjælp os med at finde lækage/vandbrud

Vandværket har konstateret et unormalt ekstra forbrug på omkring 120 m3/døgn (svarende til ca 5 m3/time) - højst sandsynlig en lækage. Utætheden kan både være i forsyningsledningen eller hos en forbruger.

Forbrugerne opfordres til at holde øje med deres vandmålere, efterse deres installationer - især udendørs og frostudsatte - og gerne give en tilbagemelding, hvis en utæthed findes.

Giv også gerne besked hvis der observeres vand på unormale steder, selvom det kan være svært p.t. på grund af smeltevand.

Del gerne i vores område og informer gerne naboer som ikke er på sociale medier.​​​​​​

Formand Søren Hansen kan kontaktes på tlf. 61 78 03 64.

 

 

SPAR PÅ VANDET !!!!!

Der er fortsat et meget stort forbrug, faktisk mere end vandværket kan producere. Vi skal derfor opfordre forbrugerne til at spare på vandet, d.v.s. undgå havevanding, opfyldning af swimmingpolls m.v..

 

 

Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16.Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Ring på 2988 6419 eller mail:  kontakt@vandservice.dkVandafgift 2021

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2020 er fastsat således:

Pris pr. m3  målt forbrug                                                      kr. 8,00 pr. m3. (kr. 10,00 incl. moms)

Fast årlig afgift pr. boligenhed/erhvervsenhed                       kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

Fast årligt bidrag pr. måler                                                  kr. 150,00 ( kr. 187,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

For 2021 udgør statsafgiften kr. 6,18 pr. m3 ( kr. 7,72 incl. moms ).

Se hele takstbladet (når det er godkendt af byrådet) under fanen INFORMATION/TAKSTER

 

 

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal

Tlf. 29 88 64 19 (tlf.svarer)

E-mail: kontakt@vandservice.dk


 

Forsyningsinformation:

 

Forbruget er i øjeblikket så stort at vi har svært ved at følge med. Vi skal defor opfordre forbrugerne til at begrænse havevanding, bilvask m.m.m. I modsat fald kan vi blive tvunget til at indføre vandingsforbud og/eller at lukke for udpumpning af vand på nogle tidspunkter af døgnet.