Generalforsamling udsat.

Ifølge vandværkets vedtægter skal den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. På grund af den nuværende situation med corona restriktioner her i landet er det desværre ikke muligt at afholde den ordinære generalforsamling rettidigt. Vores vedtægter tager ikke højde for denne situation og derfor fortsætter den nuværende bestyrelse indtil det bliver muligt at afholde den ordinære generalforsamling.

Indkaldelses til den ordinære generalforsamling vil derfor ske så snart situationen tillader dette.

 

 

Vandets hårdhedsgrad svinger mellem 14 og 16.Vandspild

Vi skal anmode forbrugerne om at underrette vandværket hvis man observerer (eller hører) vand løbe hele tiden. Hold ekstra øje hvis jeres stik- og jordledning er af jern. Ring på 2988 6419 eller mail:  kontakt@vandservice.dk

 Vandafgift 2021

Afgift til vandværket:

Vandværkets takster for 2021 er fastsat således:

Pris pr. m3  målt forbrug                                                      kr. 8,00 pr. m3. (kr. 10,00 incl. moms)

Fast årlig afgift pr. boligenhed/erhvervsenhed                       kr. 500,00 ( kr. 625,00 incl. moms)

Fast årligt bidrag pr. måler                                                  kr. 150,00 ( kr. 187,50 incl. moms)                        

Afgift til staten:

For 2021 udgør statsafgiften kr. 6,18 pr. m3 ( kr. 7,72 incl. moms ).

Se hele takstbladet (når det er godkendt af byrådet) under fanen INFORMATION/TAKSTER

 

 

 

Gunderød Vandværk a.m.b.a.
Karlebovej 44C
2980 Kokkedal

Tlf. 29 88 64 19 (tlf.svarer)

E-mail: kontakt@vandservice.dk


 

Forsyningsinformation:

 

Normal drift